Fritidsbolig til leie/rent Trondheim,Norway

♡ TROLLSTUGGU

*IKKE TILGJENGELIG FOR UTLEIE AKKURAT NÅ*
*NOT AVAILABLE FOR RENT AT THE MOMENT*

FRITIDSBOLIG / LEISURE HOME

 Til leie / For Rent
(english text under)

FORELØBIG LEDIG /
CURRENTLY AVAILABLE  2016:
Uke/Week: 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35

Trollstuggu, nydelig og stor privat fritiseienom ved  Langvatnet i Melhus kommune, som brukes mye av eierne selv og som virkelig er plassen for rekreasjon. 
Stille og rolig plass med hyggelige naboer, hvor man kjører gjennom et boligfelt for å komme til hytta. Veldig sentralt med andre ord, selv om det føles som du har hele plassen for deg selv. Passer veldig godt for 1-3 familier
Bilvei helt frem til døren så denne plassen passer for de aller fleste. Biloppstillingsplass til 4 biler på tomten.
Kart til fritidsboligen:
http://kart.finn.no/?lng=10.38790&lat=63.21581&zoom=14&mapType=normap&markers=10.38790,63.21581,r,Langvassvegen+101,+Melhus

Feriehuset ligger kun 40 min. med bil fra Trondheim Sentrum.
25 min fra City Syd.
10 min.i bil til nærmeste nærbutikk som også er søndagsåpen.
10 min. med bil til alpinsenteret Vassfjellet.

Feriehuset ligger på stor inngjerdet avlang tomt på 1.5 mål rett ved vannet.
Her kan man sitte på plattingen og nyte et glass vin, eller ligge på plenen og slikke sol. En kan kan praktisk talt også sitte i stuevinduet å fiske ferskvannsfisker som Ørret og Røye -så nære vannet er du faktisk.
Nydelig og rent badvann som man bare kan drømme om, med en smal sandstrandkant langs hele tomten.
Det finnes badeleker og fiskutstyr for den som ønsker det.

Stor plen for ballspill og andre aktiviteter. Trampoline uten sikkerhetsnett finnes også om ønskelig.
Aluminiumsbåt på 10 fot ligger klar til bruk og reningsvester i alle størrelser fra baby og opptil 90 kg. Påbudt!
3 Sykler m/hjelm står også tilgjengelig.
Det finnes bålplass, men den kan IKKE brukes pga forbud mot å bruke åpen ild i denne perioden. Derfor finnes det grill som man kan bruke og kose seg med både med mat og varme.

Du finner et nydelig turterreng rett utenfor døren uten oppdaget flått! Her kan du gå innover skogen på en fin vei hvor både kyr, ponnier og sau går fritt. Du kan gå til trimposter, utforske naturen rundt og du kan gå rundt hele Langvatnet om du vil (ca 2 timer gange) og se på alle de nydelige plassene rundt. Du kan gå på fjellturer rett i nærheten bl.a Vassfjellet, som også har åpen slalomheis på vinterhalvåret

Kjøkken og resten av fritidsboliger er som å være hjemme og inneholder alt av de fasilitetene du trenger, foruten innlagt vann. Men med vann like utenfor, er det lett å hente til Innebruk.
Vi har hyttedusj i annekset, som kan fylles med varmtvann eller fylles med kaldvann fravatnet Lang og legges i solen til oppvarming.
Drikkevann medbringes i stor dunk som vi bruker å ha stående på benken. Denne fyller vi opp for deg, i tillegg til to mindre dunker (Tot. 54 liter)
Disse holder ca.1 uke for 4-8 personer, kommer selvfølgelig an på.
Når disse begynner å bli tomme, kan du eks. ta med deg beholderen og/eller de mindre beholdere til nærbutikker e.l , så får du fyllt opp etter behov.

Fritidsboligen har åpen løsning mellom gang, kjøkken og stue noe som gjør den store hytta enda større, i tillegg til mange vinduer rundt hele hytta.
Stor spiseplass med uttrekkbar spisebord, slagbenk og stoler, som rommer totalt 10-12 personer.  Du finner en god Sjaiselong ved siden av som du kan slå deg ned på etter et godt måltid, eller trekke inn i stua, slenge deg i sofaen og se litt på tv. Er du litt småkald etter en lang dag, kan dere fyre opp på peisen og nyte varmen og deilig knitring fra ovnen.
32" TV med RiksTV, DVD spiller med flere filmer tilgjengelig.
Område med full 4G mobil dekning

3 soverom med 2 x dobbeltseng , 1 med familiekøye.
2 gjestesenger på forespørsel.
Barneseng og barnestol på forespørsel.
Senge -og putetrekk må medbringes eller leies etter avtale.
Dyner og puter for 7 personer finnes i boligen, flere kan ordnes (derav på forespørsel)

Eget stort bad med tørrklossett (u/innlagt vann)
Dusjing må skje enten ute eller i annekset.

PRISER:
Depositum NOK 8000,-
Lavsesong per uke NOK 8000 -
Høysesong per uke NOK11.000,-(kun ukesleie eller lengre)
Weekend vanlig NOK 4000,-

 
Leie av sengeklær (pute -og dynetrekk + laken): 200,- pr.pers
Leie av håndduker 100,- for badehåndkle , 50,- for gjestehånklær
Helvask av fritidsbolig 2000,-

Enkelte dyr kan taes med men dette er kun etter avtale og tilleg i pris vil tilkomme.
Nettop startet med utsleie, så ta kontakt om du har spørsmål ang. leiedatoer m.m

Kontrakt skrives med leietakere.

Viktig info og fritidsaktiviteter:

Flyplass, Trondheim Lufthavn (57km): https://avinor.no/flyplass/trondheim/
Leiebil, Trondheim Lufthavn, Værnes: http://www.rentalcars.com/
Trondheim Sentrum (26km): http://www.trondheim.no/
Nærmeste by Melhus, med butikker, kjøpesenter, apotek, lege m.m (19 km) : http://www.melhus.kommune.no/

Stort kjøpesenter, City Syd (19km): http://www.citysyd.no/
Badeland, Pirbadet (26km) : http://www.pirbadet.no/
Golf, klæbu (15km): http://www.klabugolf.no/
Nidarosdomen (26km): http://www.nidarosdomen.no/
Alpintsenter Vassfjellet (8,6km): http://www.vassfjellet.com/
Sykehus St.Olavs Hospital (27 km): https://stolav.no/
Apotek, Melhus (19 km): https://www.vitusapotek.no/vitusapotek/1613
Nærbutikken, Coop Prix, Ler (8,4 km): http://www.bonial.no/butikker/ler/coop-prix/butikker-r-11692#brochure/view/page/1

Nødnumre:
BRANN:      110
POLITI:       112
AMBULANSE 113
Medisinsk hjelp:116117
Nødhjelp for DØVE: 1412

**********************************************************
♡ TROLLSTUGGU
FRITIDSBOLIG / LEISURE HOME

 Til leie / For Rent

Lovely and large private Leisure Home named "Trollstuggu" by Langvatnet in Melhus municipality, used widely by the owners and this is really the place for recreation.
Quiet and calm place with friendly neighbors, where you`re driving through a housing estate to get to the cabin. Very central in other words, even if it feels like you have the whole place to yourself. Fits very well for 1-3 families
Car parking close to the door so this place fit for most people.
Parking space for 4 cars on the plot.
Map of the holiday home:
http://kart.finn.no/?lng=10.38790&lat=63.21581&zoom=14&mapType=normap&markers=10.38790,63.21581,r,Langvassvegen+101,+Melhus

The holiday home is only 40 min. drive from Trondheim city.
40 min.by car to the beautiful and famous Nidarosdomen.
25 min from the big shopping mall City Syd.
10 min.i car to the nearest convenience store that also are open on Sundays.
10 min. by car to the ski center Vassfjellet.

The holiday home is situated in large fenced oblong plot of 1.5 acres right beside of the water.
Here you can sit on the patio areas and enjoy a glass of wine, or lying on the lawn and soak up the sun. One can practically also sit in the living room window to fish freshwater fish like trout and charr -SO close to the water are you actually.
Gorgeous and clean wather to bath in (but not drink it), so clean you only can dream of, with a narrow sandy beach edge along the entire plot.
There are bath toys and fishing equipment for those who want to use it.

Large lawn for ball games and other activities. Trampoline without safety net also if desired.
Aluminum boat at 10 feet is ready for use and life jackets in all sizes from baby and up to 90 kg. Mandatory!
3 Bicycles with helmets are also available.
There are campfire, but it can NOT be used because of the prohibition to use open flames during this time.
Therefore, there are grills you can use and enjoy youreselves with, both food and warmth.

You find a lovely walking doorstep without discovered ticks! You can go into the woods on a nice gavel road where cows, ponies and sheeps roam freely. You can go to trim records, explore nature around and you can walk around the Langvatnet if you want (about 2 hours walk) and look at all the beautiful places around the wather. You can go hiking right nearby, among others Vassfjellet, which also has open downhill lift in winter

Kitchen and the rest of the holiday home is like being at home and contains all of the facilities you need, besides running water. But with water just outside, it`s an easy to retrieve for Interior Use.
We have cabin shower in the annex, which can be filled with water or filled with cold water from the outside water and you can lay it in the sun for heating.
Drinking water is in big dunk that we use to have standing on the bench. This we fill up for you, as well as two smaller kegs (totally 45 liters)
These hold approximately 1 week for 4-8 people, obviously it depends on how much you`re using of course. We use this water only for drinking and for cooking.
When these start to become empty, you can bring the containers and / or the smaller containers to convenience stores, so you get filled up as needed.

Recreational home has open floor plan between the hallway, kitchen and living room making the big cabin even greater, as well as many windows all around the cabin.
Large dining area with extendable dining table, strokes bench and chairs, which can accommodate a total of 10-12 people. For a good Chaiselong beside which you can settle down after a good meal, or go into the living room, throw yourself on the couch and watch some TV. If you`re you a bit frozen after a long day, you can fire up the fireplace and enjoy the warmth and delicious crackling from the oven.

32 "TV with RiksTV, DVD player withseveral filmsavailable.
Areawithfull4Gcoverage

The leisure home contains
3 bedrooms with 2 x double bed, 1 with bunk bed.
There are also 2 guest beds on request.
Drawers and cupboards available for clothes.
Cot and high chair for baby/young children on request.
Bed -and pillowcases must be brought, or you can rent by appointment.
Blankets and pillows for 7 people's.

Large private bathroom with mulldo ( dry toilet, no running water)
Showering must occur either outside or in the annex.

Prices:
Deposit: NOK 8000, -
Low season per week: NOK 8000 -
High season per week NOK 11.000, - (only weekly rental or longer)
Weekend common NOK 4000, -
 
Rental of bedding (pillow -and quilt + sheets): 200, - pr.person
Rental of towels 100, - for bath towel, 50, - for guest towels
If you want me to wash the cabin it will cost you NOK 2000,-

You can bring some animals, but this is by appointment only.

additional charges willapplyWe`ve just started with rental so please contact me if you have questions about the hire dates or other things

Contract will be written with tenants.


Important info/ numbers and activities near by:

Airport, Trondheim Airport (57 km): https://avinor.no/flyplass/trondheim/
Rent a car, Trondheim Airport, Værnes: http://www.rentalcars.com/
Trondheim Sentrum (26 km): http://www.trondheim.no/
Nearest town, Melhus, with stores,gas station, mall, pharmacy and doctors etc.(19 km) : http://www.melhus.kommune.no/

Big Mall, City Syd (19 km): http://www.citysyd.no/
Waterpak, Pirbadet (26 km) : http://www.pirbadet.no/
Golf, klæbu (15 km): http://www.klabugolf.no/
Nidarosdomen (26 km): http://www.nidarosdomen.no/
Alpine center, downhill, snowboard etc. (8,6 km): http://www.vassfjellet.com/
Hospital, St.Olavs Hospital (27 km): https://stolav.no/
Pharmacy, Melhus (19 km): https://www.vitusapotek.no/vitusapotek/1613
The ocal store: Coop Prix, Ler (8,4 km): http://www.bonial.no/butikker/ler/coop-prix/butikker-r-11692#brochure/view/page/1

Alldistances in(parentheses)aredistancesfromthe cabin.


EMERGENCY:

FIRE :         110
POLICE:       112
AMBULANCE: 113
MEDICAL HELP: 116117
EMERGENCY for DEAF people: 1412

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.11 | 21:50
Dekor1 ♡ har mottatt 7
05.04 | 23:20
DekorLys ♡ har mottatt 1
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE